Комісія міжнародного права ООН,
уряди країн Європейського Союзу,

Злочини проти людяності, як одні з найтяжчих злочинів проти людського життя і гідності, повинні отримати ефективну і рішучу відповідь.  Новий договір про запобігання злочинам проти людяності та покарання за них, щойно розроблений Організацією Об’єднаних Націй, потрібен міжнародному співтовариству, але в такій формі, яка забезпечить вищезгадану ефективність його застосування. У жодному акті міжнародного права, особливо в тому, який має допомогти зробити наш світ кращим, не повинно бути місця для ідеології. Тому ми шкодуємо, що Комісія міжнародного права ООН йде на поводу у сього хвилинних ідеологічних тенденцій, притаманних ліволіберальним політичним колам західного світу.

Мільйони людей по всьому світу продовжують ставати жертвами злочинів, мотивованих їхньою релігією, етнічною приналежністю, культурним походженням або статтю. Зосереджуючись на останньому критерії, необхідно чітко встановити, що запропонований Комісією міжнародного права ООН проект нового договору перешкоджатиме переслідуванню злочинів, мотивованих статтю жертв.

Чинний Римський статут Міжнародного кримінального суду 1998 року чітко вказав у статті 7(3), що “термін “стать” (гендер) означає дві статі: чоловічу і жіночу в соціальному контексті. Термін “стать” (гендер) не має іншого значення, окрім зазначеного вище“. Використання цього положення робить Римський статут більш зрозумілим, чітким і точно сформульованим, а отже, і більш ефективним. Свідоме рішення використовувати термін “гендер” без чіткого визначення його значення несе в собі ризик неефективного та помилкового застосування запропонованого законодавства. Також на користь збереження визначення гендеру в Римському статуті свідчить аргумент нормативної узгодженості в міжнародному праві, де будь-яка неузгодженість означатиме підрив авторитету Міжнародного кримінального суду, що формується, і який є особливо важливим сьогодні. У цьому світлі збереження існуючого визначення статі дозволяє уникнути непотрібних суперечностей з консенсусом, на основі якого був розроблений і прийнятий Римський статут.

Відмова від визначення „ґендеру” як чоловічої та жіночої статі призведе до визнання ґендеру  соціальним конструктом, в який можна вписати все, що завгодно. Прийняття ідеологізованої, невизначеної концепції ґендеру як інструменту соціокультурних змін шкодить ідеї справжнього захисту жертв злочинів проти людяності та скомпрометує систему захисту прав людини.

Це також призведе до погіршення правового становища жінок, особливо тих, які проживають у регіонах світу, де їхні соціальні позиції явно слабші, ніж у чоловіків.

Ухвалення нового договору в нинішньому вигляді може також призвести до несправедливих звинувачень проти людей, які визнають біологічні критерії гендерного розрізнення. Це пов’язано з тим, що це дозволить тлумачити статтю 2(1)(h) таким чином, що невизнання “небінарної ґендерної ідентичності” може становити ґендерне переслідування.

Існує також серйозний ризик того, що нинішня редакція проекту нового договору не буде підтримана в ООН через те, що вона фактично є спробою нав’язати державам міжнародного співтовариства ідеологічне бачення світу, яке поділяється меншістю, присутньою лише в окремих державах широкого Заходу.

З огляду на вищезазначене, ми закликаємо органи ООН та міжнародну спільноту імплементувати визначення гендеру, що міститься у статті 7(3) Римського статуту, у пропонований Договір про запобігання злочинам проти людяності та покарання за них. Перетворення системи захисту прав людини на інструмент для здійснення соціокультурних змін може означати не тільки компрометацію, але й руйнування її ефективності та, як наслідок, крах системи захисту прав людини.

Комісія міжнародного права ООН працює над новим законодавчим актом для протидії злочинам проти людяності. Однак проект договору розроблений в ідеологізований спосіб, який виставляє систему захисту прав людини на посміховисько. Адже він виключає визначення гендеру, що міститься в Римському статуті Міжнародного кримінального суду, як дихотомічного поділу на чоловіків і жінок.

Погіршення становища жінок

Відмова від визначення гендеру як чоловічого та жіночого призведе до погіршення правового становища жінок, особливо тих, які живуть у регіонах світу, де їхня соціальна позиція явно слабша, ніж у чоловіків.

В’язниця за визнання лише двох статей

Ухвалення нового договору в нинішньому вигляді може призвести до несправедливих звинувачень на адресу людей, які визнають біологічний критерій диференціації статі. Невизнання “небінарної ґендерної ідентичності” може бути інтерпретоване як переслідування.

Тупик у розвитку прав людини

Існує також серйозний ризик того, що нинішня редакція проекту нового договору не буде підтримана в ООН через те, що вона, по суті, є спробою нав’язати ідеологічну картину світу державам міжнародного співтовариства.