Comisia de drept internațional a ONU,
guvernele Uniunii Europene,

Crimele împotriva umanității, care sunt unele dintre cele mai grave crime împotriva vieții și demnității umane, trebuie să primească un răspuns eficient și decisiv.  Noul tratat privind prevenirea și pedepsirea crimelor împotriva umanității, care tocmai a fost elaborat de Organizația Națiunilor Unite, este necesar pentru comunitatea internațională, dar într-o formă care să asigure eficiența menționată mai sus a aplicării sale. Nu ar trebui să existe loc pentru ideologie în niciun act de drept internațional, mai ales în cazul unui act care ar trebui să contribuie la transformarea lumii noastre într-un loc mai bun. Regretăm, prin urmare, faptul că Comisia de drept internațional a ONU urmează calea tendințelor ideologice de moment prezente în cercurile politice liberale de stânga din lumea occidentală în general.

Milioane de oameni din întreaga lume continuă să fie victime ale unor infracțiuni motivate de religie, etnie, origine culturală sau sex. Concentrându-ne pe acest din urmă criteriu, trebuie să se stabilească cu fermitate că proiectul de nou tratat propus de Comisia de drept internațional a ONU va împiedica urmărirea penală a crimelor motivate de sexul victimelor.

Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale din 1998, în vigoare în prezent, indică în mod clar la articolul 7 alineatul (3) că „termenul „sex” (gen) se referă la cele două sexe: masculin și feminin într-un context social. Termenul „sex” (gen) nu are altă semnificație decât cea indicată mai sus„. Utilizarea acestei dispoziții face ca Statutul de la Roma să fie lizibil, clar și precis formulat, fiind astfel și mai eficient. Decizia conștientă de a utiliza termenul „sex” fără o indicație clară a sensului acestuia comportă riscul unei aplicări ineficiente și eronate a legislației propuse. De asemenea, în favoarea păstrării definiției de gen din Statutul de la Roma este argumentul coerenței normative în dreptul internațional, unde orice inconsecvență va constitui o subminare a autorității emergente a Curții Penale Internaționale, care este deosebit de importantă astăzi. Din acest punct de vedere, menținerea definiției existente a genului evită un câmp de dispută inutil față de consensul în care a fost elaborat și adoptat Statutul de la Roma.

Respingerea definiției genului ca fiind masculin și feminin va avea ca rezultat recunoașterea genului („gen”) ca o construcție socială în care se poate încadra orice. Adoptarea unui concept ideologizat și nedefinit de gen ca instrument de schimbare socio-culturală dăunează ideii de protecție reală a victimelor crimelor împotriva umanității și va compromite sistemul de protecție a drepturilor omului.

De asemenea, va duce la o înrăutățire a situației juridice a femeilor, în special a celor care trăiesc în regiuni ale lumii în care poziția lor socială este în mod clar mai slabă decât cea a bărbaților.

Adoptarea noului tratat, așa cum este propus în prezent, ar putea duce, de asemenea, la acuzații nedrepte împotriva persoanelor care recunosc criteriile biologice pentru distincția de gen. Acest lucru se datorează faptului că va permite o interpretare a articolului 2 alineatul (1) litera (h) care implică faptul că nerecunoașterea unei „identități de gen non-binare” poate constitui o persecuție bazată pe gen.

Există, de asemenea, un risc serios ca actuala formulare a proiectului noului tratat să nu fie susținută la ONU din cauza faptului că este, în esență, o încercare de a impune o viziune ideologică asupra lumii statelor din comunitatea internațională.

Având în vedere cele de mai sus, solicităm organismelor ONU și comunității internaționale să pună în aplicare definiția genului cuprinsă în articolul 7 alineatul (3) din Statutul de la Roma în propunerea de Tratat privind prevenirea și pedepsirea crimelor împotriva umanității. Transformarea sistemului drepturilor omului într-un instrument de schimbare socio-culturală poate însemna nu doar compromiterea, ci și distrugerea eficienței acestuia și, în consecință, prăbușirea sistemului drepturilor omului.

Comisia de drept internațional a ONU lucrează la un nou act legislativ pentru a contracara crimele împotriva umanității. Cu toate acestea, proiectul de tratat a fost conceput într-un mod ideologizat care expune sistemul drepturilor omului la ridicol. Pentru că exclude definiția de gen din Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale ca fiind o diviziune dihotomică între bărbați și femei

Deteriorarea situației femeilor

Respingerea definiției genului ca fiind masculin și feminin va duce la o înrăutățire a situației juridice a femeilor, în special a celor care trăiesc în regiuni ale lumii în care poziția lor socială este clar mai slabă decât cea a bărbaților.

Închisoare pentru că recunoaște doar două genuri

Adoptarea noului tratat, așa cum este propus în prezent, ar putea duce la acuzații nedrepte la adresa persoanelor care recunosc un criteriu biologic pentru diferențierea de gen. Nerecunoașterea „identității de gen non-binare” ar putea fi interpretată drept persecuție.

Impas în dezvoltarea drepturilor omului

Există, de asemenea, un risc serios ca actuala formulare a proiectului noului tratat să nu fie susținută la ONU din cauza faptului că este, în esență, o încercare de a impune o viziune ideologică asupra statelor din comunitatea internațională.