Komisija za međunarodno pravo Ujedinjenih naroda,
vlade Europske unije,

Na zločine protiv čovječnosti kao jedan od najtežih zločina protiv života i dostojanstva čovjeka mora se odgovoriti učinkovito i odlučno. Novi ugovor o sprječavanju i kažnjavanju zločina protiv čovječnosti, koji trenutno izrađuju Ujedinjeni narodi, potreban je međunarodnoj zajednici, ali u obliku koji će osigurati gore navedenu učinkovitost njegove provedbe. Ne bi smjelo biti mjesta za ideologiju ni u jednom aktu međunarodnog prava, pogotovo onom koji bi trebao pomoći da naš svijet postane bolje mjesto. Stoga nam je žao što Komisija za međunarodno pravo UN-a ide putem privremenih ideoloških trendova prisutnih u lijevo-liberalnim političkim krugovima široko shvaćenog zapadnog svijeta.

Milijuni ljudi diljem svijeta još uvijek su žrtve zločina motiviranih njihovom vjerom, etničkom pripadnošću, kulturom ili spolom. Usredotočujući se na potonji kriterij, treba čvrsto reći da će nacrt novog ugovora koji je predložila Komisija za međunarodno pravo UN-a otežati procesuiranje kaznenih djela utemeljenih na spolu.

Trenutno važeći Rimski statut Međunarodnog kaznenog suda iz 1998. jasno je naznačen u čl. 7 sek. 3 da se “pojam “rod” odnosi na dva spola: muški i ženski u društvenom kontekstu. Izraz “rod” nema drugo značenje osim gore navedenog. Zahvaljujući primjeni ove odredbe, Rimski statut je čitljiv, jasan i precizno formuliran, a time i učinkovitiji. Svjesna odluka da se izraz “rod” koristi bez jasnog označavanja njegovog značenja nosi rizik neučinkovite i netočne primjene nacrta pravnog akta. Argument normativne koherentnosti međunarodnog prava također govori u prilog zadržavanja definicije roda sadržane u Rimskom statutu, u kojoj će svaka nedosljednost potkopati novonastali autoritet Međunarodnog kaznenog suda, koji je u ovom trenutku posebno važan. U tom svjetlu, zadržavanje trenutne definicije roda omogućuje izbjegavanje nepotrebnih sporova oko konsenzusa u kojem je razvijen i usvojen Rimski statut.

Odbacivanje definicije roda kao muškog i ženskog rezultirat će prepoznavanjem roda kao društvenog konstrukta unutar kojeg sve može stati. Usvajanje ideologiziranog, nedefiniranog koncepta roda kao alata sociokulturne promjene šteti ideji stvarne zaštite žrtava zločina protiv čovječnosti i ugrozit će sustav zaštite ljudskih prava.

Također će uzrokovati pogoršanje pravne situacije žena, posebno onih koje žive u regijama svijeta gdje je njihov društveni položaj očito slabiji od položaja muškaraca.

Usvajanje novog ugovora kako je trenutno predloženo moglo bi također dovesti do nepravednih optužbi protiv ljudi koji priznaju biološke kriterije za razlikovanje spolova. Omogućit će takvo tumačenje čl. 2 sek. 1. točka (h), koja navodi da neprepoznavanje “nebinarnog rodnog identiteta” može predstavljati uznemiravanje na temelju spola.

Također postoji ozbiljan rizik da sadašnja formulacija nacrta novog Ugovora neće dobiti potporu u forumu UN-a zbog činjenice da se zapravo radi o pokušaju nametanja ideološke vizije svijeta državama međunarodne zajednice, koju dijeli manjina prisutna samo u nekim zemljama široko shvaćenog Zapada.

S obzirom na navedeno, pozivamo tijela UN-a i međunarodnu zajednicu da implementiraju definiciju roda sadržanu u čl. 7 sek. 3. Rimskog statuta nacrtu Ugovora o sprječavanju i kažnjavanju zločina protiv čovječnosti. Pretvaranje sustava ljudskih prava u oruđe za uvođenje sociokulturnih promjena može značiti ne samo sramotu, već i uništavanje njegove učinkovitosti, a posljedično i kolaps sustava ljudskih prava.

Komisija za međunarodno pravo UN-a radi na novom zakonu za borbu protiv zločina protiv čovječnosti. Nacrt ugovora je, međutim, osmišljen na ideološki način, izlažući sustav ljudskih prava ruglu. On isključuje definiciju roda sadržanu u Rimskom statutu Međunarodnog kaznenog suda kao dihotomnu podjelu na žene i muškarce.

Pogoršanje položaja žena

Odbacivanje definicije spola kao muškog i ženskog rezultirat će pogoršanjem pravne situacije žena, posebno onih koje žive u regijama svijeta gdje je njihov društveni položaj očito slabiji od položaja muškaraca.

Zatvor za prepoznavanje samo dva spola

Usvajanje novog ugovora kako je trenutno predloženo moglo bi dovesti do nepravednih optužbi protiv ljudi koji priznaju biološki kriterij spolne diferencijacije. Neprepoznavanje “nebinarnog rodnog identiteta” može se protumačiti kao uznemiravanje

Zastoj u razvoju ljudskih prava

Također postoji ozbiljan rizik da sadašnja formulacija nacrta novog Ugovora neće dobiti podršku u forumu UN-a jer se zapravo radi o pokušaju nametanja ideološke vizije svijeta državama međunarodne zajednice.